Przejdź do zawartości

Polityka Zwrotów

(wyciąg z Regulaminu - § 8)
 
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. 
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się: 
a. dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca, 
3. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: salon@alematerace.pl . 
4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
5. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. 
6. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. 
8. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest sprzedaż Produktu, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu. 
9. Klient korzystający z prawa do odstąpienia dostarcza zwracany Produkt na swój koszt po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy o tym fakcie. 
10. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy kupiony i otrzymany Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu za pośrednictwem poczty polskiej listem poleconym wartościowym lub kurierem InPost/ DPD na adres: Salon Ale materace, ul. Wielicka 87, 30-552 Kraków. 
11. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 
12. Jeśli ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy. 
13. Każdy przedmiot powinien być zwrócony w stanie pierwotnym, niezmienionym, z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
15. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem. 
16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Użytkownika oraz w przypadku, w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
 
Ładowanie...
Twój koszyk jest pusty.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.